Press and Media

About Webnode.com

When people ask us about the Webnode product, we like to say that it allows everyone and anyone to build their own free website. With Webnode’s real-time drag-and-drop website builder, even people with zero technical knowledge can create, design, develop and run powerful websites from start to finish. There is no need to download or install anything.

Simplicity of website creation, an extremely crucial aspect of Webnode, has so far attracted more than 33 million users all over the world. Since its start in 2008, Webnode has helped to build over 2,5 million websites in the Czech Republic alone. Webnode has spread to all the continents, while being particularly popular in the Czech Republic, Brazil, Spain, Portugal and Italy. Having such a broad spectrum of customers led us to build an equally diverse team of over 100 employees from 26 countries. All of us working happily from our headquarters in Czechia.

If you want to hear more about the Webnode product, let us know. And be sure to try how easy it is to create your own website with Webnode!

Media Kits

You can download and use our press releases and media kits here:

Media Relations

press@webnode.com

Преса та ЗМІ

Про Webnode.com

Коли люди запитують нас про продукт Webnode, ми хочемо сказати, що він дозволяє кожному створювати власний безкоштовний веб-сайт. З Webnode - інтерактивним, працюючим в реальному часі конструктором сайтів, заснований на зручній технології "drag-and-drop" - дозволяє і людям без технічних навичок від початку і до кінця створювати, розробляти, змінювати і керувати сайтами. Немає необхідності завантажувати чи встановлювати що-небудь.

Простота створення веб-сайтів, надзвичайно важливий аспект Webnode, на сьогодні привабив понад 33 мільйонів користувачів у всьому світі. З початку роботи в 2008 році Webnode допомог створити понад 2,5 мільйонів веб-сайтів лише в Чеській Республіці. Webnode поширився на всі континенти, особливо популярний у Чехії, Бразилії, Іспанії, Португалії та Італії. Маючи такий широкий спектр клієнтів, ми побудували однаково різноманітну команду понад 100 співробітників з 26 країн. Ми всі працюємо в нашому головному офісі в Чехії.

Медіа-кіт

Наші прес-релізи та медіа-кіти доступні для скачування тут:

Зв'язок зі ЗМІ

press@webnode.com